Dades del 9 de gener

LLETRES: t + beioqu, PARAULES: 47
PUNTS: 155, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
b 3 7 4 4 0 1 19
e 2 0 0 0 0 0 2
i 1 0 0 0 0 0 1
o 0 1 0 0 0 0 1
q 0 0 2 0 0 0 2
t 9 5 6 2 0 0 22
u 0 0 0 0 0 0 0
Σ 15 13 12 6 0 1 47
Prefixos de dues lletres:
be-1 bi-3 bo-11 bu-4
et-2
io-1
ob-1
qu-2
te-6 ti-7 to-2 tu-7

Prefixos freqüents de tres lletres:
bot-5 tit-5

Sufix freqüent de tres lletres:
uet-4

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 5 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
beioqtu-1 beiot-1 beit-2 beoqtu-1
beot-3 beotu-1 beqtu-1 bet-1
betu-2 biot-5 bit-1 bitu-1
bot-2 btu-2 eiqtu-2 eit-3
eotu-1 et-2 etu-1 iot-3
iqtu-1 it-3 itu-3 ot-1
otu-1 tu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'