Dades de l’11 de gener

LLETRES: b + ailstv, PARAULES: 106
PUNTS: 549, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 4 3 3 2 1 0 1 0 15
b 5 15 11 19 8 5 2 0 0 65
i 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
l 0 1 2 2 0 0 1 0 0 6
s 0 2 2 2 3 0 1 0 0 10
t 0 1 3 3 0 0 0 0 0 7
v 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Σ 6 24 21 29 13 6 4 2 1 106
Prefixos de dues lletres:
ab-8 al-7
ba-42 bi-18 bl-5
ib-1
la-4 li-2
sa-6 si-3 st-1
ta-4 ti-3
vi-2

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-13

Sufixos freqüents de tres lletres:
bat-6 lla-6

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abi-3 abil-10 abils-8
abilst-4 abilstv-1 abilsv-2 abilt-11
abiltv-1 abilv-2 abis-8 abist-4
abit-3 abitv-1 abiv-2 abl-9
abls-3 ablst-2 ablt-7 ablv-2
abs-3 abst-5 abt-5 abv-1
bil-2 bils-2 bilst-1 bis-2
bit-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'