Solucions de l’11 de gener

LLETRES: b + ailstv, PARAULES: 106

Tutis
| visibilitat

Mots quadrats
| baba

Solucions per prefixos
ab
| abalit, abàsia, abast, abat,
| abbassí, abís, abissal, absis
al
| alablava, alb, alba, albat,
| albí, albita, alibilitat
ba
| baba, babaia, a la babalà, bai,
| baia, baila, bala, balast,
| balata, balb, balba, balí,
| balilla, balisa, balista, baliva,
| ball, balla, balsa, basa,
| basal, basalt, basi, basilià,
| bassa, bassal, bassi, bàssia,
| bast, basta, bastillat, bat,
| bata o batà, batall, batalla, batata,
| batàvia, batial, batista, batllia,
| bava, bavi
bi
| bíblia, biblista, bilabial, bilabiat,
| bilbaí, bilis, bill, bis,
| bisbal, bisbat, bisíl·lab, bisíl·laba,
| bístia, bit, bita, bitlla,
| bivalva, bívia
bl
| bla, blat, blava, blavís,
| blavissa
ib
| ibis
la
| labial, labiat, làbil, labilitat
li
| libi, líbia
sa
| saba, sàbat, sabata, sabatí,
| sabatilla, sabí
si
| sibil·la, sibil·lí, síl·laba
st
| stilb
ta
| taba, tabal, tabala, talibà
ti
| tibat, tíbia, tibial
vi
| viabilitat, visibilitat