Solucions del 12 de gener

LLETRES: a + deios, PARAULES: 50

Tutis
| desidiosa, odissea

Palíndroms
| dad, iai

Mots quadrats
| ai-ai, dada o dadà, iaia

Solucions per prefixos
ad
| adés
ae
| aede
ai
| ai-ai
as
| ase, assassí
da
| dad, dada o dadà, dasia
de
| dea, deessa, desada, desídia,
| desidiosa
di
| dia, diada, diassa, dida
ei
| eia
es
| essa
ia
| iai, iaia, iaio
id
| idea
oa
| oasi
od
| oda, odiosa, odissea
oi
| oiada, oidà o oïda, oiosa
os
| osa, ossa, ossada, òssia,
| ossosa
sa
| sad, saia, saió, saó
se
| seda, sedàs, sedosa
si
| sia, sida, sidosa
so
| soda, sodada, soia, sosa,
| sòsia