Dades del 13 de gener

LLETRES: p + acfist, PARAULES: 101
PUNTS: 457, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 4 1 3 5 0 0 0 15
c 1 1 5 2 1 1 2 0 13
f 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p 9 13 13 11 4 3 1 1 55
s 1 1 2 0 0 0 0 0 4
t 2 4 5 2 0 0 1 0 14
Σ 15 23 26 18 10 4 4 1 101
Prefixos de dues lletres:
ap-10 as-3 at-2
ca-13
pa-31 pi-23 ps-1
sa-2 si-2
ta-8 ti-6

Prefix freqüent de tres lletres:
pas-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-7

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
acfip-2 acfipst-1 acfipt-1 acip-3
acips-3 acipst-1 acipt-11 acp-4
acps-2 acpst-3 acpt-3 afip-3
afipst-1 afipt-2 afp-1 aip-6
aips-8 aipst-6 aipt-9 ap-3
aps-6 apst-6 apt-6 cip-1
cipt-2 ip-1 ips-2 ipt-4

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'