Dades del 14 de gener

LLETRES: i + abertz, PARAULES: 178
PUNTS: 929, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 1 6 7 9 8 4 2 1 0 0 1 39
b 4 6 6 7 3 4 2 3 1 0 0 36
e 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 13
i 3 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 13
r 3 2 5 4 5 2 0 0 0 0 0 21
t 6 9 20 12 4 3 2 0 0 0 0 56
z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 19 29 43 35 23 15 8 4 1 0 1 178
Prefixos de dues lletres:
ab-2 ae-2 ai-3 ar-23 at-8 az-1
ba-17 be-4 bi-10 br-5
eb-3 ei-1 er-4 et-5
ia-3 ib-2 ir-3 it-5
ra-9 re-7 ri-5
ta-2 te-15 ti-27 tr-12

Prefix freqüent de tres lletres:
tir-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ria-25

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 2 de 8 lletres

Subconjunts:
abei-1 abeir-5 abeirt-11 abeirtz-1
abeit-3 abi-3 abir-9 abirt-16
abirtz-2 abit-3 aei-1 aeir-9
aeirt-29 aeirtz-1 aeirz-1 aeit-3
ai-3 air-11 airt-23 airtz-3
ait-3 bei-1 beir-6 beirt-6
beit-2 bir-1 bit-1 eir-1
eirt-7 eit-3 irt-6 it-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'