Dades del 15 de gener

LLETRES: u + aeinst, PARAULES: 104
PUNTS: 527, TUTIS: 3 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 5 2 4 2 3 1 0 17
e 0 0 4 0 4 0 1 1 10
i 0 1 1 1 0 4 2 1 10
n 7 1 6 2 0 0 0 0 16
s 1 4 5 2 2 1 1 0 16
t 3 9 4 4 2 1 1 0 24
u 4 1 2 3 0 1 0 0 11
Σ 15 21 24 16 10 10 6 2 104
Prefixos de dues lletres:
ai-2 an-2 as-3 at-4 au-6
en-2 es-6 et-1 eu-1
in-9 iu-1
na-6 ne-1 ni-2 nu-7
sa-3 se-3 si-3 su-7
ta-4 te-7 ti-1 tu-12
ui-1 un-7 us-3

Prefixos freqüents de tres lletres:
est-5 ins-5 tut-5

Sufix freqüent de tres lletres:
tiu-11

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aeinstu-3 aeintu-1 aenstu-2 aensu-2
aentu-6 aenu-1 aestu-5 aesu-1
aetu-3 ainstu-8 ainsu-1 aintu-3
ainu-2 aistu-4 aisu-2 aitu-1
anstu-1 ansu-4 antu-1 anu-3
astu-5 asu-1 atu-5 einstu-3
eintu-1 eistu-3 eisu-1 ensu-1
entu-3 enu-2 esu-2 etu-1
instu-3 insu-1 intu-3 inu-1
istu-2 isu-2 itu-3 nsu-1
ntu-1 nu-2 stu-1 tu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'