Dades del 16 de gener

LLETRES: n + aeflmo, PARAULES: 78
PUNTS: 366, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 5 8 5 4 0 0 22
e 1 1 2 0 0 0 0 4
f 2 2 4 7 3 0 1 19
l 0 1 1 1 1 0 0 4
m 1 4 2 6 2 3 0 18
n 4 4 1 1 0 0 0 10
o 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 9 17 18 20 10 3 1 78
Prefixos de dues lletres:
af-2 al-6 am-3 an-11
en-4
fa-4 fe-7 fl-2 fo-6
ll-3 lo-1
ma-7 me-6 mo-5
na-3 ne-3 no-4
on-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
fen-6 fon-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ona-12

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aeflmn-2 aeflmno-1 aefln-3 aeflno-2
aefmno-1 aefn-1 aelmn-3 aelmno-4
aeln-5 aelno-1 aemn-4 aemno-2
aen-2 aflmno-1 afln-1 aflno-2
afn-1 afno-3 almno-6 aln-4
alno-2 amn-3 amno-2 an-2
ano-5 eflno-3 efmno-1 elmno-1
elno-1 en-1 eno-1 flno-1
fno-2 mno-3 no-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'