Dades del 17 de gener

LLETRES: x + adiort, PARAULES: 93
PUNTS: 480, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 0 4 3 2 0 0 14
d 0 1 3 1 0 0 0 1 6
i 0 2 0 1 0 0 0 0 3
o 0 2 0 2 1 1 1 0 7
r 0 0 1 1 1 0 0 0 3
t 0 4 11 5 1 2 1 0 24
x 3 5 15 8 3 1 1 0 36
Σ 4 18 30 22 9 6 3 1 93
Prefixos de dues lletres:
ai-6 ar-3 at-4 ax-1
da-3 di-3
id-1 ix-2
or-5 ox-2
ra-3
ta-11 ti-1 to-9 tx-3
xa-25 xi-4 xo-7

Prefix freqüent de tres lletres:
xar-16

Sufix freqüent de tres lletres:
txa-9

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 10 lletres

Subconjunts:
adiortx-1 adiorx-1 adiotx-1 adiox-4
aditx-1 adix-3 adortx-3 adorx-4
adrtx-1 adrx-3 adtx-1 aiortx-1
aiorx-2 aiotx-1 aiox-1 airtx-2
airx-5 aitx-5 aix-5 aortx-8
aorx-4 aotx-5 aox-1 artx-4
arx-3 atx-7 diox-3 dix-2
dortx-1 iorx-2 iotx-2 irtx-1
ortx-2 otx-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'