Solucions del 17 de gener

LLETRES: x + adiort, PARAULES: 93

Tutis
| ortodòxia

Mots quadrats
| daixo-daixo

Solucions per prefixos
ai
| aixa o aixà, aixada, aixadada, aixadó,
| així, això
ar
| arraix, arraixa, arxiota
at
| ataràxia, atàxia, ataxita, atxa
ax
| axó
da
| daixò, daixo-daixo, datxa
di
| dioxà, diòxid, dixi
id
| ídix
ix
| íxia, ixòdid
or
| òrix, ortodox, ortodoxa, ortodòxia,
| orxata
ox
| òxid, oxidar
ra
| ratxa, ratxada, ratxar
ta
| tatx, tatxa, tatxar, tatxó,
| tatxot, taxa, taxador, taxadora,
| taxar, taxi, taxodi
ti
| tixrí
to
| toix, toixa, toixó, tòrax,
| torratxa, torxa, torxó, totxa,
| totxo
tx
| txadià, txa-txa-txa, txitxa
xa
| xador, xai, xaia, xaiada,
| xaiar, xaira, xara, xarada,
| xardor, xaria, xaró, xarot,
| xarrada, xarrador, xarradora, xarrar,
| xarrió, xarxa, xarxada, xarxó,
| xarxot, xarxota, xat, xata,
| xato o xató
xi
| xiïta, xiroi, xiroia, xitar
xo
| xorra, xorrar, xot, xotra,
| xotro, xotxa, xotxo