Dades del 18 de gener

LLETRES: m + afgru, PARAULES: 60
PUNTS: 274, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 5 5 6 3 1 0 21
f 2 1 1 1 0 0 0 5
g 1 2 2 1 0 0 0 6
m 5 4 8 3 1 2 1 24
r 1 1 1 1 0 0 0 4
u 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 10 13 17 12 4 3 1 60
Prefixos de dues lletres:
af-1 ag-4 am-12 ar-4
fa-2 fr-1 fu-2
ga-3 gr-3
ma-18 mu-6
ra-3 ru-1

Prefix freqüent de tres lletres:
ama-10

Sufix freqüent de tres lletres:
mar-10

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 7 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
afgmru-2 afm-2 afmr-2 afmru-2
agm-7 agmr-10 agmru-4 am-3
amr-15 amru-8 amu-1 fmu-1
gmru-1 mru-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'