Dades del 19 de gener

LLETRES: t + abçnrv, PARAULES: 70
PUNTS: 352, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 2 3 3 4 0 3 17
b 1 1 3 5 4 0 0 14
ç 0 0 0 0 0 0 0 0
n 1 1 0 0 0 0 0 2
r 1 1 2 1 1 0 0 6
t 3 7 6 8 6 0 0 30
v 0 0 0 1 0 0 0 1
Σ 8 12 14 18 15 0 3 70
Prefixos de dues lletres:
ab-3 an-4 ar-4 at-2 av-4
ba-11 br-3
na-2
ra-6
ta-24 tr-6
va-1

Prefix freqüent de tres lletres:
tar-12

Sufix freqüent de tres lletres:
tar-9

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
abnrt-2 abnt-2 abrt-8 abrtv-1
abt-5 abçnrtv-1 abçrt-2 anrt-6
anrtv-1 ant-10 antv-1 art-16
artv-6 at-2 atv-1 açntv-1
açrt-5

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'