Dades del 20 de gener

LLETRES: d + aeipst, PARAULES: 119
PUNTS: 784, TUTIS: 7 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 1 5 1 2 1 0 0 12
d 6 5 7 10 8 8 6 3 1 54
e 0 1 1 2 2 4 3 2 0 15
i 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
p 0 1 4 8 2 3 0 0 0 18
s 1 2 3 2 1 1 1 0 0 11
t 0 2 2 1 2 0 0 0 0 7
Σ 7 14 19 28 16 18 11 5 1 119
Prefixos de dues lletres:
ad-5 ae-1 ap-2 as-3 at-1
da-7 de-20 di-27
ed-2 ep-2 es-11
id-1 is-1
pa-7 pe-9 pi-2
sa-5 se-3 si-3
ta-3 te-3 ts-1

Prefix freqüent de tres lletres:
des-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-30

Hi ha 7 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 4 de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adei-1 adeip-2
adeips-8 adeipst-7 adeipt-1 adeis-1
adeist-9 adeit-2 adep-1 adeps-5
adepst-2 adept-4 ades-5 adest-4
adet-2 adi-3 adip-2 adips-10
adipst-2 adipt-2 adis-3 adist-6
adit-2 adp-2 adps-2 adpst-1
adpt-2 ads-1 adst-1 adt-1
dei-1 deip-1 deipst-1 deipt-1
deis-2 deist-5 deit-3 des-2
dest-1 dis-1 dist-2 dit-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'