Dades del 22 de gener

LLETRES: o + aceflt, PARAULES: 146
PUNTS: 626, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 8 3 3 2 1 0 1 18
c 5 11 9 10 6 4 1 0 46
e 1 1 1 0 0 0 0 0 3
f 2 9 9 2 1 1 0 0 24
l 2 5 3 2 1 0 0 0 13
o 2 5 5 2 2 0 0 0 16
t 2 9 8 3 1 2 0 1 26
Σ 14 48 38 22 13 8 1 2 146
Prefixos de dues lletres:
ac-2 af-4 al-9 at-3
ca-8 cl-12 co-26
ec-2 eo-1
fa-3 fe-1 fl-6 fo-14
le-2 ll-9 lo-2
oc-9 of-2 ol-5
ta-5 te-5 to-16

Prefixos freqüents de tres lletres:
clo-11 col-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ota-8

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
aceflo-1 aceflot-1 acefo-1 acefot-1
acelo-2 acelot-5 aceo-1 acflo-7
acflot-4 acfo-2 acfot-2 aclo-13
aclot-4 aco-3 acot-9 aefot-1
aelo-1 aelot-3 aflo-3 aflot-3
afo-1 afot-3 alo-5 alot-11
aot-3 cefo-1 celo-3 celot-6
ceo-2 ceot-3 cflo-4 cfo-2
clo-5 clot-2 co-2 cot-3
eflo-1 eflot-3 elo-2 elot-6
flo-1 flot-2 fo-2 fot-2
lot-3 ot-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'