Solucions del 22 de gener

LLETRES: o + aceflt, PARAULES: 146

Tutis
| olfacte

Palíndroms
| coc, tot

Mots quadrats
| cloc-cloc, coco o cocó, fofo, tol·le-tol·le

Solucions per prefixos
ac
| aclofollat, acot
af
| afocat, afolcat, afoll, afollat
al
| alcofoll, aletó, allò, al·lot,
| al·lota, aloc, àloe, alot,
| alto
at
| atofat, atol, atot
ca
| cafeol, càlao, callol, callola,
| caló, calota, catecol, cató
cl
| clatellot, cloaca, cloacal, cloca,
| cloc-cloc, clofa, clofoll, clofolla,
| clot, clota, clotell, clotet
co
| coa, coala, coc, coca,
| còclea, coco o cocó, cocota, còctel,
| coet, cof, cofa, cofat,
| col, cola, colet, coleta,
| coll, colla, col·lecta, colló,
| col·locat, colofó, coltell, cot,
| cota, cotó
ec
| eco, ecotò
eo
| eocè
fa
| faetó, falcó, fato
fe
| felló
fl
| flaó, floc, floca, flocall,
| flota, flotó
fo
| foc, foca, focal, focea,
| fofa, fofo, folc, folcat,
| foll, folla, follet, fot,
| foto o fotó, fototeca
le
| leo, letó
ll
| llécol, lleó, lletó, lloa,
| lloc, lloca, llocot, llocota,
| llot
lo
| local, lot
oc
| oca, oceà, ocel, ocell,
| ocella, ocel·lat, ocelot, octa o octà,
| octet
of
| ofec, en off
ol
| oleat, olfacte, olla, ollal,
| ollaó
ta
| tacó, tallafoc, talló, taló,
| tato
te
| tefló, telefoto, tellol, teló,
| tètol
to
| toaleta, toc, toca, tocat,
| tocata, tofa, tòfol, tòfola,
| tola, toll, tolla, tol·le-tol·le,
| tolta, tot, tota, total