Dades del 24 de gener

LLETRES: l + abcis, PARAULES: 185
PUNTS: 1074, TUTIS: 9 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 4 9 4 5 10 5 3 2 0 42
b 1 5 8 7 4 5 4 2 1 37
c 1 7 9 9 6 4 1 0 0 37
i 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
l 5 9 10 6 4 1 0 0 0 35
s 2 4 6 4 8 3 3 0 0 30
Σ 14 35 38 32 32 18 11 4 1 185
Prefixos de dues lletres:
ab-2 ac-5 al-31 as-4
ba-22 bi-14 bl-1
ca-24 ci-5 cl-8
il-4
la-12 li-12 ll-11
sa-11 si-19

Prefix freqüent de tres lletres:
cal-16

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-21

Hi ha 9 tutis:
- 3 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

Subconjunts:
abcil-8 abcils-9 abcl-8 abcls-1
abil-10 abils-8 abl-9 abls-3
acil-31 acils-23 acl-12 acls-7
ail-7 ails-16 al-4 als-8
bcil-3 bil-2 bils-2 cil-4
cils-3 il-2 ils-5

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'