Solucions del 24 de gener

LLETRES: l + abcis, PARAULES: 185

Tutis
| asil·làbic, asil·làbica, basílica, basilical,
| basilisc, bisil·làbic, bisil·làbica, sil·làbic,
| sil·làbica

Palíndroms
| ala o alà, allà, ili

Solucions per prefixos
ab
| abacial, abissal
ac
| acaball, acalàsia, acíclic, acíclica,
| acil
al
| ala o alà, alàlia, alàlic, alàlica,
| alb, alba, albí, alcà,
| alcabala, alcaic, alcaica, alcalí o àlcali,
| alcassaba, ali, àlic, alicíclic,
| alicíclica, alís, alisa, alisi,
| alisis, all, allà, allassa,
| allí, al·liaci, al·liàcia, al·lil,
| al·lílic, al·lílica, alsacià
as
| ascla, asil, asil·làbic, asil·làbica
ba
| a la babalà, bacallà, bacil, bacil·làcia,
| baila, bala, balalaica, balb,
| balba, balca, balí, balilla,
| balisa, ball, balla, balsa,
| basal, basilià, basílica, basilical,
| basilisc, bassal
bi
| bíblia, bíblic, bíblica, bicíclic,
| bicíclica, bilabial, bilbaí, bilis,
| bill, bisbal, bisíl·lab, bisíl·laba,
| bisil·làbic, bisil·làbica
bl
| bla
ca
| cabal, càbala, cabila, cal,
| cala, calàsia, calb, calba,
| calc, calca, calci, càlcic,
| càlcica, calcilla, calicí, calissaia,
| call, cal·la, callís, casal,
| casalici, cascall, cassal, cassalla
ci
| cíclic, cíclica, cili, cilici,
| cisalla
cl
| clac, claca, clasc, clasca,
| clàssic, clàssica, clic, clisi
il
| ili, ilíac, ilíaca, illa
la
| labial, làbil, laca, lacai,
| laci, làcia, lai, laic,
| laica, laical, las, lassa
li
| liasa, liàsic, liàsica, libi,
| líbia, líbic, líbica, lila o lilà,
| liliaci, liliàcia, lis, lisi
ll
| lla, llac, llaca, llas,
| llassa, llassís, lli, llis,
| llisa, llisall, llissa
sa
| saial, sal, sala, sali o salí,
| sàlia, salic o sàlic, sàlica, salicàcia,
| salicall, salicílic, salsa
si
| sial, siàlic, siàlica, sibil·la,
| sibil·lí, sicilià, sil, silà,
| silici, silícia, silícic, silícica,
| silil, síl·laba, sil·làbic, sil·làbica,
| sisal, siscall, siscla