Dades del 25 de gener

LLETRES: r + cdistu, PARAULES: 76
PUNTS: 307, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
c 1 9 4 5 2 0 0 0 1 22
d 2 2 0 0 3 1 1 0 0 9
i 0 2 2 3 1 0 0 0 0 8
r 5 4 0 3 0 0 0 0 0 12
s 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
t 3 5 5 0 3 1 0 0 0 17
u 1 3 1 1 0 0 0 0 0 6
Σ 12 27 12 12 9 2 1 0 1 76
Prefixos de dues lletres:
ci-7 cr-7 cu-8
di-5 dr-3 du-1
ir-4 is-2 it-2
ri-8 ru-4
si-1 su-1
ti-3 tr-10 tu-4
ur-6

Prefix freqüent de tres lletres:
tri-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ric-7

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 7 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
cdir-1 cdirstu-1 cdirsu-3 cdiru-1
cir-6 cirs-2 cirst-2 cirstu-3
cirsu-3 cirt-6 cirtu-2 ciru-6
crsu-2 crtu-3 cru-3 dir-2
dirsu-4 dirtu-1 drsu-1 drtu-1
dru-2 irs-3 irst-4 irsu-1
irt-6 irtu-1 iru-1 rstu-2
rsu-1 rtu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'