Dades del 26 de gener

LLETRES: j + aceort, PARAULES: 43
PUNTS: 333, TUTIS: 5 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 0 0 1 0 0 0 0 1
c 0 0 0 0 2 6 0 3 11
e 0 0 0 0 2 0 0 0 2
j 2 3 0 3 1 0 0 0 9
o 0 0 0 1 0 0 0 0 1
r 0 2 2 0 2 0 1 0 7
t 0 0 1 0 1 8 1 1 12
Σ 2 5 3 5 8 14 2 4 43
Prefixos de dues lletres:
aj-1
ca-5 co-6
ej-2
ja-4 je-2 jo-3
or-1
ra-4 re-1 ro-2
ta-1 te-4 to-5 tr-2

Prefixos freqüents de tres lletres:
car-5 cor-5 tor-5

Sufix freqüent de tres lletres:
jar-21

Hi ha 5 tutis:
- 3 de 8 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 5 lletres

Subconjunts:
acejor-1 acejort-5 acejr-4 acejrt-8
acejt-1 acjo-2 acjor-2 acjrt-1
aejor-1 aejort-4 aejr-1 aejrt-3
ajor-1 ajot-1 ajr-2 ajrt-1
cejort-2 cjo-1 ejt-1 jor-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'