Solucions del 26 de gener

LLETRES: j + aceort, PARAULES: 43

Tutis
| corretejar, corretja, cortejar, cotorrejar,
| torcejar

Palíndroms
| rajar, rojor

Solucions per prefixos
aj
| ajocar
ca
| cara-roja, carejar, carrejar, carretejar,
| cartejar
co
| corejar, corretejar, corretja, corretjó,
| cortejar, cotorrejar
ej
| ejectar, ejector
ja
| jacetà, jaco, jactar-se, jarret
je
| jerarca, jet
jo
| joc, joca, jota
or
| orejar
ra
| rajà, rajar, rarejar, ratejar
re
| recacejar
ro
| roja, rojor
ta
| tarja
te
| tercejar, tercejat, tercerejar, terrejar
to
| torcejar, torejar, torrejar, torrejat,
| tortejar
tr
| tractejar, trajecte