Dades del 27 de gener

LLETRES: n + aeilmo, PARAULES: 153
PUNTS: 794, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 7 10 12 8 3 2 0 44
e 1 2 3 0 0 0 0 0 6
i 1 2 2 1 0 0 0 0 6
l 0 1 3 7 4 4 0 0 19
m 1 6 7 12 8 7 2 0 43
n 6 12 6 5 1 1 0 1 32
o 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Σ 12 30 31 39 21 15 4 1 153
Prefixos de dues lletres:
ai-2 al-11 am-8 an-23
ei-2 en-4
ie-1 im-2 in-1 io-2
la-2 li-10 ll-6 lo-1
ma-15 me-9 mi-9 mo-10
na-4 ne-6 ni-13 no-9
ol-2 on-1

Prefix freqüent de tres lletres:
man-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-24

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aeilmn-5 aeilmno-2 aeiln-5 aeilno-2
aeimn-2 aeimno-3 aein-2 aelmn-3
aelmno-4 aeln-5 aelno-1 aemn-4
aemno-2 aen-2 ailmn-8 ailmno-10
ailn-7 ailno-4 aimn-13 aimno-9
ain-5 aino-5 almno-6 aln-4
alno-2 amn-3 amno-2 an-2
ano-5 eilmn-1 eilmno-1 eiln-1
eilno-2 ein-1 elmno-1 elno-1
en-1 eno-1 ilno-2 imn-3
imno-2 in-1 ino-4 mno-3
no-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'