Dades del 28 de gener

LLETRES: u + aegprs, PARAULES: 159
PUNTS: 948, TUTIS: 8 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 2 5 4 5 0 1 2 0 0 19
e 0 3 3 3 1 2 3 1 2 1 19
g 2 6 6 5 2 3 0 0 0 0 24
p 5 5 6 7 6 4 1 1 1 1 37
r 3 1 4 3 4 1 1 1 1 0 19
s 1 7 12 5 5 1 1 0 0 0 32
u 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 9
Σ 12 27 38 28 25 11 7 5 4 2 159
Prefixos de dues lletres:
ag-3 ap-3 ar-7 as-2 au-4
eg-6 er-1 es-9 eu-3
ga-3 gr-11 gu-10
pa-11 pe-4 pr-10 pu-12
ra-4 re-10 ru-5
sa-12 se-6 su-14
up-1 ur-3 us-5

Prefixos freqüents de tres lletres:
esp-8 pre-8

Sufix freqüent de tres lletres:
era-21

Hi ha 8 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres
- 3 de 11 lletres
- 2 de 12 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
aegprsu-8 aegpru-3 aegpsu-2 aegrsu-17
aegru-10 aegu-4 aeprsu-10 aepru-4
aersu-6 aeru-4 aesu-1 agprsu-1
agpru-4 agpsu-1 agpu-1 agrsu-2
agru-10 agsu-3 agu-1 aprsu-4
apru-8 apsu-3 apu-6 arsu-13
aru-4 asu-1 egprsu-1 egrsu-1
egru-6 egu-1 eprsu-2 epru-3
epsu-1 epu-1 ersu-3 eru-1
esu-2 gpru-1 gru-2 pru-1
psu-1 rsu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'