Solucions del 28 de gener

LLETRES: u + aegprs, PARAULES: 159

Tutis
| espareguer, espareguera, esparreguer, esparreguera,
| praguès, praguesa, presseguera, presseguerar

Mots quadrats
| rau-rau

Solucions per prefixos
ag
| agrupar, aguar, agusar
ap
| aparrussar, apreuar, apurar
ar
| argue, argus, arregussar, arreu,
| arruar-se, arruga, arrugar
as
| assegurar, asseure
au
| auge, àugur, augurar, aura
eg
| egeu, egua, eguasser, eguassera,
| egüer, egüera
er
| eruga
es
| esguerrar, espareguer, espareguera, esparreguer,
| esparreguera, espeu, espeuar, esprue,
| espuar
eu
| euga, eugasser, eugassera
ga
| gauge, gaús, gauss
gr
| grau, grauer, grauera, greu,
| greuge, greugesa, grua, gruar,
| gruer, gruera, grup
gu
| gúa, guapa, guarà, guaspa,
| guerra, guerrer, guerrera, gur,
| guru, gusarapa
pa
| pàguera, papau, papu o papú, papus,
| parrup, parrupar, parrús, passapuré,
| pau, paüra, pausa
pe
| peguera, peguesa, peruà, peu
pr
| praguès, praguesa, preguera, presseguer,
| presseguera, presseguerar, pressura, presura,
| preu, preuar
pu
| pua, puagra, pugesa, pupa,
| pur, pura, puré, puresa,
| purga, purgar, púrpura, pus
ra
| rasura, rasurar, rau-rau, raure
re
| reassegurar, regruar, reguer, reguera,
| repeu, repeuar, repussar, ressaguer,
| ressaguera, reu
ru
| rua o ruà, ruera, ruga, rus,
| russa
sa
| sagú, saguer, saguera, sarau,
| sarguer, sarguera, sarguerar, saupa,
| saur, saura, saure, saures
se
| segur, segura, serapeu, seu,
| seua, seure
su
| suar, suara, suau, suera,
| sueu, súper, súpera, superar,
| supurar, sura o surà, surar, surer,
| surera, surra
up
| upa
ur
| urea, urpa, urpar
us
| usar, usura, usurer, usurera,
| usurpar