Dades del 30 de gener

LLETRES: b + acdelu, PARAULES: 109
PUNTS: 585, TUTIS: 5 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 2 3 5 3 3 1 0 18
b 8 16 17 14 5 2 1 0 63
c 1 4 4 7 2 0 3 1 22
d 0 0 1 0 1 0 0 0 2
e 0 0 0 0 0 1 0 0 1
l 0 0 1 0 0 1 0 0 2
u 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Σ 10 22 26 26 12 7 5 1 109
Prefixos de dues lletres:
ab-6 ac-4 al-7 au-1
ba-32 be-12 bl-6 bu-13
ca-11 ce-3 cl-1 cu-7
de-1 du-1
ed-1
la-2
ul-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-14

Hi ha 5 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abc-4 abcd-2 abcde-2
abcdel-2 abcdelu-5 abcdeu-1 abcdl-2
abcdlu-1 abcdu-2 abce-4 abcel-5
abcelu-2 abceu-2 abcl-8 abclu-2
abcu-2 abd-2 abdel-2 abdelu-2
abdl-8 abdlu-1 abdu-2 abe-1
abel-7 abelu-1 abl-9 ablu-5
abu-5 bce-1 bcel-1 bcelu-2
bclu-1 bcu-2 bdel-1 bdelu-2
be-1 bel-3 blu-2 bu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'