Dades del 31 de gener

LLETRES: p + cfiors, PARAULES: 64
PUNTS: 362, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
c 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 9
f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
i 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
o 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
p 8 6 10 6 4 1 4 3 1 0 43
r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 7
Σ 10 8 16 9 6 4 5 4 1 1 64
Prefixos de dues lletres:
co-7 cr-2
fo-1
is-1
op-3
pi-16 po-13 pr-10 ps-4
si-2 so-5

Prefixos freqüents de tres lletres:
por-8 pro-8

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
cfiopr-2 cfioprs-2 cfiops-1 ciop-5
ciopr-6 cioprs-5 ciops-6 cip-1
cipr-3 ciprs-1 cop-3 copr-2
fiopr-2 iop-2 iopr-4 ioprs-5
iops-2 ip-1 ipr-1 ips-2
op-1 opr-4 oprs-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'