Solucions del 31 de gener

LLETRES: p + cfiors, PARAULES: 64

Tutis
| fosforoscopi, soporífic

Palíndroms
| pipiripip, pop

Mots quadrats
| pipí

Solucions per prefixos
co
| cop, copió, copiós, copó,
| copró, corpori, cospí
cr
| crioscòpic, cripsi
fo
| fosforoscopi
is
| isospori
op
| opció, opi, oposició
pi
| pic, picó, picor, pícric,
| pió, pioc, pipí, pipiripip,
| píric, piròfor, pirofòric, pirop,
| piroscopi, pirosi, pírric, pis
po
| poc, poció, pop, por,
| porc, porcí, porció, pòrfir,
| porfíric, porós, porro o porró, posició,
| posposició
pr
| prió, prior, pro, proís,
| prop, propi o propí, propici, proporció,
| proposició, proscripció
ps
| psi, psicofísic, psicosi, psòric
si
| sipió, sipo
so
| sopor, soporífic, soporós, sospir,
| sospirós