Dades de l’1 de febrer

LLETRES: e + adgilo, PARAULES: 76
PUNTS: 369, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 4 3 0 1 0 0 9
d 3 2 5 3 1 1 1 16
e 4 4 2 3 0 0 0 13
g 1 1 3 6 4 2 0 17
i 0 2 2 0 2 1 1 8
l 1 2 6 1 1 1 0 12
o 0 0 1 0 0 0 0 1
Σ 10 15 22 13 9 5 2 76
Prefixos de dues lletres:
ae-1 al-8
de-12 di-3 do-1
ed-1 eg-4 ei-1 el-7
ga-5 ge-11 gl-1
id-5 il-2 io-1
le-3 ll-9
oo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
lle-8

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-5

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Subconjunts:
ade-2 adeg-1 adegi-1 adegil-4
adegilo-2 adegl-4 adeglo-2 adego-1
adei-1 adeil-2 adel-5 adelo-2
aeg-1 aegil-4 aegilo-1 aegl-5
aeglo-3 aei-1 aeil-4 ael-5
aelo-1 degil-1 degilo-1 degio-1
dei-1 deil-2 deio-3 del-1
delo-1 egil-2 egilo-2 egl-1
eglo-2 ego-1 eil-1 eilo-1
el-1 elo-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'