Solucions de l’1 de febrer

LLETRES: e + adgilo, PARAULES: 76

Tutis
| ideòloga, ideologia

Solucions per prefixos
ae
| aede
al
| aldea o aldeà, alè, aleia, algòleg,
| aliè, al·lè, al·lel, àloe
de
| dea, dèdal, degà, degolla,
| degollada, del, delada, delegada,
| delga, deli, dèlia, dellà
di
| diàleg, diè, díode
do
| doella
ed
| edil
eg
| egea, ègida, ègloga, ego
ei
| eia
el
| ela, elegia, ell, ella,
| elodea, elogi, eloi
ga
| galega, galeig, galilea o galileà, galleda,
| gallega
ge
| gel, gelada, gelea, gèlid,
| gèlida, gelidial, geoda, geoide,
| geòleg, geòloga, geologia
gl
| glei
id
| idea, ideal, ideòleg, ideòloga,
| ideologia
il
| ileal, il·legal
io
| iode
le
| legal, legió, leo
ll
| lladella, lledó, llega, llegida,
| llegó, llei, lleial, lleig,
| lleó
oo
| ooide