Dades del 2 de febrer

LLETRES: i + abemru, PARAULES: 136
PUNTS: 653, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 6 6 8 5 2 0 0 0 0 28
b 3 7 5 6 0 5 0 0 0 1 27
e 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 8
i 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 10
m 3 4 11 3 5 0 1 0 0 0 27
r 5 5 9 6 6 1 1 0 0 0 33
u 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Σ 16 28 35 25 18 9 4 0 0 1 136
Prefixos de dues lletres:
ab-1 ae-3 ai-5 am-3 ar-14 au-2
ba-11 be-3 bi-6 br-5 bu-2
eb-2 ei-1 em-3 er-2
ia-4 ib-2 im-3 ir-1
ma-13 me-1 mi-8 mu-5
ra-11 re-6 ri-14 ru-2
ub-2 ur-1

Prefix freqüent de tres lletres:
arr-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ria-17

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
abei-1 abeim-1 abeimr-2 abeimru-1
abeir-5 abeiru-1 abi-3 abim-2
abimr-5 abimru-1 abir-9 abiu-1
aei-1 aeim-1 aeimr-10 aeimru-3
aeir-9 ai-3 aim-7 aimr-22
aimru-4 air-11 airu-4 bei-1
beimr-3 beimru-2 beir-6 bimru-2
bir-1 biru-1 biu-1 eimr-5
eir-1 eiru-1 im-1 imr-1
imru-2 iru-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'