Dades del 3 de febrer

LLETRES: l + aefnt, PARAULES: 94
PUNTS: 467, TUTIS: 4 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 4 8 10 6 2 0 1 31
e 3 2 1 2 2 2 0 12
f 1 2 6 4 2 0 0 15
l 2 3 5 4 2 0 0 16
n 0 0 1 0 1 0 0 2
t 2 4 2 4 4 2 0 18
Σ 12 19 25 20 13 4 1 94
Prefixos de dues lletres:
af-1 al-20 an-6 at-4
el-8 en-3 et-1
fa-10 fe-4 fl-1
la-5 le-3 ll-8
na-2
ta-11 te-7

Prefix freqüent de tres lletres:
tal-9

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-12

Hi ha 4 tutis:
- 3 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aefl-1 aefln-3 aeflnt-4 aeflt-2
ael-5 aeln-5 aelnt-15 aelt-9
afl-4 afln-1 aflt-6 al-4
aln-4 alnt-10 alt-12 efl-2
el-1 elnt-2 elt-4

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'