Solucions del 3 de febrer

LLETRES: l + aefnt, PARAULES: 94

Tutis
| elefant, elefanta, fanalet, naftalè

Palíndroms
| ala o alà, allà, tallat

Solucions per prefixos
af
| aflat
al
| ala o alà, alana, alat, alè,
| àlef, alefat, alena, aleta,
| alfa, all, allà, al·lè,
| al·lel, allèn, allet, alna,
| alt, alta, altea, altell
an
| anal, anell, anella, anellat,
| anellet, antela
at
| atalentat, atall, atlant, atleta
el
| ela, eleata, elefant, elefanta,
| elet, elf, ell, ella
en
| enllà, enllanet, entalla
et
| etanal
fa
| falena, fall, falla, fal·lal,
| fallat, falta, faltat, fanal,
| fanalet, fatal
fe
| fel, fenal, fenella, fetal
fl
| flat
la
| lantà, lantana, lat, lata,
| latent
le
| lent, lenta, letal
ll
| lla, llana, llanat, llaneta,
| llanta, llata, llenat, llet
na
| naftalè, natal
ta
| tal, tala, talent, tall,
| talla, tallant, tallanta, tallat,
| tallent, tàntal, tantalat
te
| tel, tela, tell, tella,
| tenalla, tenell, tenella