Dades del 6 de febrer

LLETRES: u + aclnq, PARAULES: 58
PUNTS: 239, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 1 2 3 0 0 0 6
c 4 5 5 4 2 0 20
l 0 3 2 3 2 0 10
n 6 1 1 1 0 0 9
q 0 2 1 1 1 1 6
u 3 1 1 0 1 1 7
Σ 14 14 13 9 6 2 58
Prefixos de dues lletres:
ac-1 al-1 an-1 au-3
ca-7 cl-4 cu-9
la-1 ll-6 lu-3
na-1 nu-8
qu-6
ul-6 un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
qua-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
uca-6 ula-6

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
aclnqu-2 aclnu-6 aclqu-1 aclu-12
acnu-1 acu-7 alnu-7 alqu-2
alu-5 anqu-1 anu-3 clu-5
cnu-1 cu-1 lnu-1 lu-1
nu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'