Dades del 7 de febrer

LLETRES: f + acertu, PARAULES: 109
PUNTS: 571, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 2 3 2 6 0 1 14
c 1 1 2 0 2 1 0 7
e 1 0 0 1 0 1 0 3
f 9 12 9 11 8 6 2 57
r 0 2 4 3 1 3 1 14
t 1 0 2 5 2 2 1 13
u 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 13 17 20 22 19 13 5 109
Prefixos de dues lletres:
af-11 ar-3
ca-7
ef-3
fa-12 fe-17 fr-14 fu-14
ra-3 re-9 ru-2
ta-9 tr-3 tu-1
uf-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fer-11

Sufix freqüent de tres lletres:
era-9

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
acef-1 acefr-2 acefrt-9 acefrtu-1
aceft-4 acf-1 acfr-1 acfrtu-4
acft-1 aef-1 aefr-8 aefrt-10
aefrtu-7 aefru-1 aeft-2 afr-3
afrt-4 afrtu-8 afru-8 aft-3
aftu-4 afu-2 cefr-2 ceft-1
efr-5 efrt-4 efru-2 eft-2
eftu-1 efu-1 frtu-2 fru-3
ftu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'