Dades del 8 de febrer

LLETRES: y + aenprs, PARAULES: 40
PUNTS: 246, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 0 2 2 2 0 0 8
e 0 1 0 0 1 4 0 6
n 0 1 2 1 0 0 0 4
p 0 2 2 3 2 2 1 12
r 0 1 0 1 0 1 1 4
s 0 1 1 2 2 0 0 6
y 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 2 6 7 9 7 7 2 40
Prefixos de dues lletres:
an-3 ap-1 ar-3 ay-1
en-3 es-3
ny-4
pa-4 pe-6 pr-2
re-4
se-6

Prefix freqüent de tres lletres:
sen-4

Sufix freqüent de tres lletres:
nya-9

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Subconjunts:
aenprsy-2 aenpry-5 aenpy-4 aenrsy-6
aenry-6 aensy-2 aeny-1 anpry-2
anpy-3 anry-1 any-2 enprsy-2
enpy-1 enrsy-1 enry-1 ensy-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'