Dades de l’11 de febrer

LLETRES: i + acflo, PARAULES: 153
PUNTS: 913, TUTIS: 12 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 3 6 5 11 7 5 3 1 0 0 41
c 3 3 8 12 5 4 3 1 0 1 40
f 3 6 5 10 5 6 0 0 0 0 35
i 5 6 1 1 1 0 0 0 0 0 14
l 2 3 5 2 3 1 0 0 0 0 16
o 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 7
Σ 18 25 25 36 22 18 6 2 0 1 153
Prefixos de dues lletres:
ac-10 af-6 ai-1 al-24
ca-15 ci-8 cl-2 co-15
fa-11 fi-16 fo-8
ia-4 ic-2 il-5 io-3
la-7 li-6 ll-1 lo-2
oc-1 of-3 oi-1 ol-2

Prefix freqüent de tres lletres:
fil-13

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-21

Hi ha 12 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 7 lletres
- 6 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
acfi-1 acfil-13 acfilo-12 acfio-4
aci-11 acil-31 acilo-16 acio-3
afi-2 afil-8 afilo-5 afio-2
ai-3 ail-7 ailo-3 aio-1
cfi-1 cfil-1 cfilo-1 cfio-4
cil-4 cilo-3 cio-4 fil-2
filo-5 il-2 ilo-2 io-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'