Solucions de l’11 de febrer

LLETRES: i + acflo, PARAULES: 153

Tutis
| afiliació, aflicció, calcificació, clòfia,
| cooficial, filiació, foliaci, foliàcia,
| foliació, oficial, oficiala, olfacció

Palíndroms
| caiac, iai, ili

Mots quadrats
| ai-ai, iaia, io-io, oioi

Solucions per prefixos
ac
| acàcia, acci, àccia, acció,
| ací, acíclic, acíclica, acil,
| acilació, acòlia
af
| afàcia, afí, afició, afiliació,
| afil·la, aflicció
ai
| ai-ai
al
| alafaia, alàlia, alàlic, alàlica,
| alcaic, alcaica, alcalí o àlcali, alció,
| alcoià, alfil, ali, àlic,
| alicíclic, alicíclica, àlif, alifac,
| allí, al·liaci, al·liàcia, al·lil,
| al·lílic, al·lílica, allioli, al·lolàlia
ca
| cacic, càfila, cai, caiac,
| calci, càlcic, càlcica, calcícola,
| calcificació, calcilla, calicí, calicó,
| califa, califal, caolí
ci
| cia, ciclació, cíclic, cíclica,
| cicló, cicloalcà, cili, cilici
cl
| clic, clòfia
co
| coacció, coalició, còccic, còccica,
| cocció, cofí, còfia, cofoi,
| cofoia, coi, còlic, còlica,
| col·lació, col·locació, cooficial
fa
| facció, facial, fàcil, fai,
| faió, falcia, falcilla, fal·làcia,
| fàl·lic, fàl·lica, fallió
fi
| fic, ficció, fil, fila,
| fília, filiació, filial, filical,
| filícic, filícica, fill, filla,
| fillol, fillola, filó, fiola
fo
| foia, foli, foliaci, foliàcia,
| foliació, fòlic, folíol, follia
ia
| iac, iai, iaia, iaio
ic
| ica, icac
il
| ili, ilíac, ilíaca, illa,
| il·lació
io
| io-io, iol, iola
la
| lacai, laci, làcia, lai,
| laic, laica, laical
li
| licaó, lila o lilà, liliaci, liliàcia,
| liòfil, liòfila
ll
| lli
lo
| locació, loció
oc
| oci
of
| ofici, oficial, oficiala
oi
| oioi
ol
| olfacció, oli