Solucions del 12 de febrer

LLETRES: c + deirst, PARAULES: 113

Tutis
| cèrtids, cricètids, descrèdit, desèrtic,
| discret, districte

Palíndroms
| cec, recer

Mots quadrats
| dic-dic, ric-ric

Solucions per prefixos
ce
| cec, cecidi, cedir, cedre,
| cedrí, cer, cerc, cerer,
| ceri, cèric, cert, cèrtid,
| cèrtids, cesi, cest
ci
| circ, cirer, cirerer, ciri,
| cirier, cist, cístic, cisticerc,
| cistidi, cistitis, cistre, citrí,
| cítric
cr
| crec, crèdit, creditici, cretí,
| crètic, cric, cricètid, cricètids,
| crisè, crisi, cristí, crit,
| criteri, crític
de
| decés, decidir, decidit, decret,
| deïcidi, descrèdit, desèrtic, detrític
di
| dic, dic-dic, dicteri, díctic,
| dietètic, directe, disc, discret,
| dístic, districte
ec
| ecètic, eci, ecidi, ecs
ed
| edicte
ei
| eidètic
er
| erecte, erístic, èrtic
es
| escirre, escític, escrit, estèric,
| estètic, estic, estricte
et
| ètic
ic
| ics, ictèric
ir
| irídic
it
| ítric
re
| rec, recer, recés, recte,
| rectitis, reditici, reescrit, ressec,
| rètic
ri
| ric, ricí, ric-ric, risc
se
| sec, secret, secreter, sedec,
| sèric, sericític, sesterci
si
| sic
te
| tec, teci, tercer, tercet,
| tètric
ti
| tic, tísic
tr
| tresc, trièdric, trístic, tritici