Dades del 13 de febrer

LLETRES: b + adelpt, PARAULES: 72
PUNTS: 360, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 2 2 3 0 0 2 10
b 5 12 12 9 5 1 1 45
d 0 0 1 0 1 0 1 3
e 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 0 1 0 0 0 0 1
p 0 0 1 1 2 2 0 6
t 0 2 1 1 2 1 0 7
Σ 6 16 18 14 10 4 4 72
Prefixos de dues lletres:
ab-4 ad-1 al-4 ap-1
ba-29 be-10 bl-6
de-3
la-1
pa-2 pe-1 pl-3
ta-6 te-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-14

Sufix freqüent de tres lletres:
ble-10

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abd-2 abdel-2 abdelpt-1
abdelt-2 abdet-1 abdl-8 abdlt-2
abe-1 abel-7 abelp-7 abelt-5
abet-4 abl-9 ablt-7 abt-5
bdel-1 be-1 bel-3 belt-2
bet-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'