Dades del 14 de febrer

LLETRES: d + acilsx, PARAULES: 117
PUNTS: 698, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 1 3 7 6 5 2 1 0 25
c 0 4 2 3 9 1 4 0 0 23
d 4 10 10 7 4 2 0 4 2 43
i 0 1 1 2 1 1 0 0 0 6
l 0 2 1 0 2 1 1 0 1 8
s 1 1 1 4 1 0 0 0 0 8
x 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4
Σ 5 19 18 25 24 10 7 5 4 117
Prefixos de dues lletres:
ac-6 ad-2 ai-3 al-10 as-4
ca-20 ci-3
da-16 di-27
id-4 il-1 is-1
la-1 li-2 ll-5
sa-7 si-1
xa-2 xi-2

Prefixos freqüents de tres lletres:
cal-13 dia-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-34

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acd-1 acdi-18 acdil-13 acdils-14
acdilsx-1 acdilx-1 acdis-6 acdisx-1
acdix-1 acdl-6 acds-7 ad-2
adi-3 adil-10 adils-6 adilx-1
adis-3 adix-3 adl-6 adls-2
adlx-1 ads-1 cdi-2 cdil-2
cdis-1 dil-2 dis-1 dix-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'