Dades del 17 de febrer

LLETRES: l + açdino, PARAULES: 102
PUNTS: 460, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 6 5 6 7 0 1 28
ç 0 0 0 0 0 0 0 0
d 2 6 7 1 1 1 0 18
i 2 3 1 2 0 0 0 8
l 3 7 10 6 4 2 0 32
n 0 3 3 1 1 0 1 9
o 1 1 2 3 0 0 0 7
Σ 11 26 28 19 13 3 2 102
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ai-1 al-22 an-4
da-7 di-4 do-7
id-3 il-3 io-2
la-8 li-7 ll-16 lo-1
na-4 ni-3 no-2
ol-7

Prefixos freqüents de tres lletres:
all-8 lla-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 7 lletres

Subconjunts:
adil-10 adiln-6 adilno-1 adilo-3
adl-6 adln-6 adlno-3 adlo-4
ail-7 ailn-7 ailno-4 ailo-3
al-4 aln-4 alno-2 alo-5
açdilno-1 açdl-2 açdln-1 açdlo-1
açil-1 açiln-1 açl-2 açln-1
açlno-1 dil-2 dilo-2 dlo-2
il-2 ilno-2 ilo-2 çdlo-1
çil-1 çilo-1 çlo-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'