Solucions del 18 de febrer

LLETRES: e + acfils, PARAULES: 115

Tutis
| fascicle

Palíndroms
| cec, ses

Solucions per prefixos
ac
| accés, acèfal, acèfala, acefàlia
af
| afeli, afil·le
al
| alcea, alè, àlef, aleia,
| aliè, àlies, al·lè, al·lel,
| al·lèlic, al·lèlica
as
| ascesi, ascle, ase, asseifa
ca
| cafè, calcés, calé o calè, calessa,
| calicle, casell, casella
ce
| cec, cecal, cefalea, cefàlic,
| cefàlica, cel, celíac, celíaca,
| cèlic, cèlica, cell, cella o cel·la,
| cescle, cesi, cèsia
ci
| cicle, cisell
cl
| classe, clec, cleca
ec
| eci, eclesial, eclissa, ecs
ef
| efa, efesi, efèsia, eficàcia
ei
| eia
el
| ela, elf, elis, elisi,
| elísia, ell, ella, els
es
| esca, escac, escacs, escala,
| escalè, escalf, escàs, escassa,
| escassesa, esfàcel, essa
fa
| facècia, fàcies, fascicle, fase
fe
| fecal, fecial, fel, felí,
| felicià, fes, fesa
fi
| ficel·la
fl
| fleca, flesca
il
| ileal, il·lès, il·lesa
le
| les, lesa
li
| lies
ll
| llec, llefec, llei, lleial,
| llesca
sa
| safè, salesià, salicàcies
se
| sec, seca o secà, secall, selaci,
| selacis, sella, ses, sèssil
si
| silè, silesià, sílice, sisè