Dades del 19 de febrer

LLETRES: g + acimor, PARAULES: 137
PUNTS: 751, TUTIS: 5 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 6 8 7 8 3 1 0 34
c 0 1 4 1 3 5 1 1 16
g 9 13 14 5 5 3 0 0 49
i 0 1 1 0 2 1 2 1 8
m 2 3 5 6 0 3 1 1 21
o 0 0 1 1 2 0 0 0 4
r 0 2 2 0 1 0 0 0 5
Σ 12 26 35 20 21 15 5 3 137
Prefixos de dues lletres:
ag-21 am-8 ar-5
ca-9 ci-3 co-4
ga-20 gi-8 go-11 gr-10
im-3 io-1 ir-4
ma-16 mi-4 mo-1
oo-1 or-3
ra-1 ri-1 ro-3

Prefix freqüent de tres lletres:
mag-11

Sufix freqüent de tres lletres:
gar-13

Hi ha 5 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 3 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
acgim-2 acgimor-5 acgimr-3 acgio-1
acgior-8 acgir-10 acgmo-1 acgmor-1
acgo-1 acgor-2 acgr-2 ag-2
agi-4 agim-6 agimo-4 agimr-6
agio-2 agior-3 agir-12 agm-7
agmo-2 agmor-3 agmr-10 ago-2
agor-11 agr-8 cgio-1 cgior-2
cgir-1 cgor-1 gim-1 gio-1
gior-6 gir-1 gmo-1 gor-4

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'