Dades del 20 de febrer

LLETRES: c + lmosu, PARAULES: 56
PUNTS: 268, TUTIS: 4 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
c 7 6 8 4 3 2 30
l 0 2 4 0 0 0 6
m 1 1 3 2 1 2 10
o 1 1 1 0 0 0 3
s 2 2 2 0 0 0 6
u 0 0 0 0 1 0 1
Σ 11 12 18 6 5 4 56
Prefixos de dues lletres:
cl-4 co-17 cu-9
ll-4 lo-2
mo-4 mu-6
oc-1 os-2
so-4 su-2
ul-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cos-6

Sufix freqüent de tres lletres:
cul-6

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 7 lletres
- 2 de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
clmo-1 clmosu-4 clmsu-2 clmu-1
clo-5 clos-7 closu-3 clou-3
clsu-1 clu-5 cmo-2 cmos-2
cmosu-1 cmou-1 cmsu-2 co-2
cos-6 cosu-3 cou-1 csu-3
cu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'