Solucions del 20 de febrer

LLETRES: c + lmosu, PARAULES: 56

Tutis
| mol·lusc, mol·luscs, musclo, musculós

Palíndroms
| coc, cuc

Mots quadrats
| cloc-cloc, coco o cocó, cuscús

Solucions per prefixos
cl
| cloc-cloc, clos, cluc, clucull
co
| coc, coco o cocó, cocou, còcul,
| col, coll, colló, colom,
| colós, com, comú, cos,
| coscó, coscoll, cosmos, cosó,
| cossol
cu
| cuc, cucós, cul, cúmul,
| cúmulus, cus, cuscús, cuscussó,
| cussol
ll
| lloc, llosc, lluc, llusc
lo
| lòcul, locus
mo
| moc, mocós, mol·lusc, mol·luscs
mu
| mucós, mucus, musc, musclo,
| múscul, musculós
oc
| òcul
os
| osc, òscul
so
| soc, socó, sòcol, solc
su
| suc, sucós
ul
| ullcluc