Dades del 21 de febrer

LLETRES: i + cejopr, PARAULES: 82
PUNTS: 409, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 1 5 3 5 5 0 1 20
e 1 1 2 0 2 0 0 6
i 0 2 0 0 0 0 0 2
j 0 0 1 0 0 0 0 1
o 3 2 2 0 0 0 0 7
p 2 5 10 5 1 1 7 31
r 3 1 3 4 1 2 1 15
Σ 10 16 21 14 9 3 9 82
Prefixos de dues lletres:
ce-2 ci-6 co-11 cr-1
ec-2 ej-1 ep-2 er-1
ic-1 io-1
jo-1
oc-2 oi-2 op-2 or-1
pe-7 pi-12 po-4 pr-8
re-9 ri-5 ro-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
cir-5 cor-5 per-5

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-16

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 9 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
cei-1 ceijo-1 ceijopr-1 ceio-1
ceiopr-8 ceior-8 ceip-2 ceipr-4
ceir-5 cio-4 ciop-5 ciopr-6
cior-5 cip-1 cipr-3 cir-6
eijor-1 eiopr-2 eior-1 eipr-3
eir-1 io-2 iop-2 iopr-4
ior-3 ip-1 ipr-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'