Dades del 22 de febrer

LLETRES: v + acenrs, PARAULES: 94
PUNTS: 523, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 4 5 2 0 1 0 14
c 0 1 4 1 2 3 2 1 14
e 0 1 1 1 5 1 1 0 10
n 0 0 2 1 0 1 1 0 5
r 0 2 1 1 4 5 0 0 13
s 0 1 2 3 1 0 0 0 7
v 4 9 9 6 3 0 0 0 31
Σ 4 16 23 18 17 10 5 1 94
Prefixos de dues lletres:
an-1 ar-1 as-1 av-11
ca-9 ce-5
en-8 es-2
na-2 ne-3
ra-3 re-10
se-7
va-12 ve-19

Prefix freqüent de tres lletres:
ver-8

Sufix freqüent de tres lletres:
era-11

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Subconjunts:
acenrsv-1 acenrv-5 acenv-1 acersv-2
acerv-4 acev-2 acnrv-1 acrv-3
acsv-1 acv-2 aenrsv-5 aenrv-11
aensv-3 aenv-3 aersv-15 aerv-7
aesv-3 anrv-1 anv-1 arv-7
asv-2 cenrv-2 cersv-1 cerv-1
cesv-1 enrsv-1 enrv-1 ersv-5
erv-1 esv-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'