Solucions del 22 de febrer

LLETRES: v + acenrs, PARAULES: 94

Tutis
| envescar

Solucions per prefixos
an
| anvers
ar
| arvense
as
| asseverar
av
| avar o àvar, avara o àvara, avarar, avarca,
| avena, avenc, avencar-se, averar,
| avern, avés, avesar
ca
| canareva, caravana, caravaner, caravanera,
| cava, cavar, càvea, càvec,
| caverna
ce
| cerva, cerver, cervesa, cerveser,
| cervesera
en
| enervar, enravenar, envà, envàs,
| envasar, enverar, envers, envescar
es
| esvarar, esverar
na
| navarrès, navarresa
ne
| nevar, nevàs, nevera
ra
| rave, ravenar, ravenera
re
| recavar, rerevera, reserva, reservar,
| reva, revèncer, revers, revés,
| revessa, revessar
se
| serva, servar, server, servera,
| seva, sever o sèver, severa
va
| vaca, vacar, vacassa, vana,
| vanar-se, var, vara o varà, varar,
| varec, varva, vas, vasa
ve
| vecera, vena, vèncer, venera,
| venerar, ver, vera, verera,
| vern, verna, verra, vers,
| versar, ves, vesar, vesc,
| vessa, vessana, vessar