Dades del 23 de febrer

LLETRES: n + efort, PARAULES: 55
PUNTS: 343, TUTIS: 7 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
e 0 0 3 2 2 1 0 1 9
f 1 3 3 5 2 1 1 0 16
n 3 1 3 1 0 0 0 0 8
o 0 0 0 1 2 0 0 0 3
r 1 1 2 1 1 1 0 0 7
t 1 4 2 3 2 0 0 0 12
Σ 6 9 13 13 9 3 1 1 55
Prefixos de dues lletres:
ef-1 en-7 et-1
fe-3 fo-8 fr-5
ne-6 no-2
of-1 or-1 ot-1
re-5 ro-2
te-2 to-7 tr-3

Prefix freqüent de tres lletres:
ent-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-8

Hi ha 7 tutis:
- 4 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
efnor-3 efnort-7 efnr-2 efnrt-3
efnt-1 en-1 eno-1 enor-1
enort-9 enot-1 enr-2 enrt-9
ent-2 fno-2 fnor-1 fnort-2
fnot-3 no-1 nort-3 not-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'