Dades del 24 de febrer

LLETRES: u + abdior, PARAULES: 93
PUNTS: 471, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 4 5 5 0 0 0 1 15
b 4 9 8 5 6 2 4 0 38
d 3 3 3 4 2 2 2 0 19
i 0 0 1 1 0 0 0 0 2
o 0 0 1 0 1 2 0 0 4
r 3 1 2 4 1 0 0 0 11
u 0 3 1 0 0 0 0 0 4
Σ 10 20 21 19 10 6 6 1 93
Prefixos de dues lletres:
ab-2 ad-1 ar-5 au-7
ba-9 bo-6 br-4 bu-19
da-6 do-1 dr-2 du-10
io-2
ob-1 or-2 ou-1
ra-2 ri-3 ro-2 ru-4
ua-1 ur-3

Prefix freqüent de tres lletres:
dur-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ura-12

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
abdioru-2 abdiru-4 abdiu-3 abdoru-6
abdou-1 abdru-5 abdu-2 abioru-1
abiu-1 abru-4 abu-5 adioru-1
adiou-2 adiru-3 adiu-1 adoru-5
adou-1 adru-12 adu-1 airu-4
aoru-2 aru-4 bdioru-1 bdiru-1
biru-1 biu-1 boru-5 bou-2
bru-2 bu-1 dioru-2 doru-1
dou-1 dru-2 iru-1 oru-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'