Dades del 25 de febrer

LLETRES: l + aegpsu, PARAULES: 142
PUNTS: 630, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 7 4 5 2 0 0 21
e 3 2 2 1 2 0 0 10
g 3 3 6 4 2 0 0 18
l 4 7 9 3 0 2 0 25
p 4 6 16 10 3 3 1 43
s 1 2 11 4 2 1 0 21
u 2 0 2 0 0 0 0 4
Σ 20 27 50 27 11 6 1 142
Prefixos de dues lletres:
ag-3 al-14 ap-1 as-2 au-1
el-6 es-4
ga-10 ge-2 gl-2 gu-4
la-5 le-4 ll-12 lu-4
pa-19 pe-13 pl-8 pu-3
sa-11 se-8 su-2
ul-3 us-1

Prefix freqüent de tres lletres:
pal-12

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-17

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

Subconjunts:
aegl-5 aeglp-4 aeglps-4 aeglpsu-1
aegls-6 aeglu-1 ael-5 aelp-10
aelps-11 aelpsu-1 aelpu-2 aels-2
aelsu-2 agl-12 aglp-2 aglpsu-1
agls-2 aglsu-1 aglu-3 al-4
alp-8 alps-7 alpsu-3 alpu-6
als-8 alsu-2 alu-5 egl-1
egls-2 eglsu-3 eglu-2 el-1
elp-3 elps-1 elpu-1 els-2
elsu-1 elu-3 lpsu-2 lsu-1
lu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'